UWAGA! Aby nadal otrzymywać zbiorcze faktury VAT po włączeniu stacji eMILA do sieci MOYA zarejestruj się już dziś na: www.moyaexpress.pl lub skontaktuj się z infolinią: 22 754 99 99.

FAQ

1. Jak otrzymać fakturę?

 

Na każdej stacji eMILA, której operatorem jest BM REFLEX, można wydrukować paragon z NIP nabywcy, który do kwoty 450zł brutto (100 Euro) stanowi fakturę uproszczoną.

 

Aby otrzymywać faktury VAT w formie elektronicznej z pełnymi danymi przedsiębiorcy, należy zarejestrować się na stronie www.emila.com.pl. Po rejestracji klient natychmiast otrzymuje kod identyfikacyjny (dostępny do wydruku w zakładce „moje samochody”. W ciągu 14 dni od dokonania rejestracji przesyłamy do Państwa kartę klienta eMILA, którą należy identyfikować się podczas tankowania. Do czasu otrzymania karty eMILA, identyfikacji można dokonywać poprzez zeskanowanie wydrukowanego kodu kreskowego, który będzie aktywny w tankomacie po upływie doby od rejestracji.

 

Faktura za dokonane tankowanie zostanie umieszczona w formacie pdf na Państwa koncie klienta i będzie tam dostępna przez okres 12 miesięcy od daty transakcji. Przy rejestracji można wybrać rodzaj preferowanej faktury: pojedynczą lub zbiorczą.

 

W przypadku tankowania na stacji paliw w Wójtówce, klient ma dodatkowo możliwość wydrukowania faktury bezpośrednio z tankomatu, po zeskanowaniu lub wprowadzeniu kodu identyfikacyjnego.

 

Klient niezarejestrowany i tankowanie powyżej 450 zł brutto (100 Euro)

 

Klient posiadający paragon z NIP z tankowania o wartości powyżej 450 zł brutto (100 Euro) powinien odesłać oryginał paragonu wraz z niezbędnymi danymi (pełna nazwa podmiotu, dla którego ma być wystawiona faktura, numer rejestracyjny pojazdu, adres, NIP) na adres: BM Reflex sp. z o.o. sp. j., ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

 

Istnieje możliwość odesłania oryginału paragonu wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury listem zwykłym lub listem poleconym na koszt BM REFLEX. W tym celu, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty (prawy górny róg koperty), należy umieścić następującą informację:

 

OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA 
umowa nr ID 298106/E 
z Pocztą Polską S.A. z dnia 02.03.2015.r. 


Tak oznaczoną przesyłkę należy wysłać listem zwykłym, w dowolnym punkcie Poczty Polskiej, na adres wskazany powyżej.

 

Do dnia przejęcia danej stacji przez sieć MOYA opisane powyżej zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian. Karty eMILA będą aktywne do dnia poprzedzającego przejęcie poszczególnych stacji eMILA. Aby nadal otrzymywać rabaty i faktury VAT wejdź na www.moyaexpress.pl

 

 2. Do czego służy karta eMILA i jak ją uzyskać?

Karta eMILA służy do identyfikacji samochodu i umożliwia zarejestrowanie tankowań pojazdu w historii tankowań oraz otrzymywanie faktur VAT. Jest ona wydawana w ciągu 14 dni klientom, którzy zarejestrowali się na stronie www.emila.com.pl.

 

Do czasu otrzymania karty eMILA, klient może identyfikować się kodem przypisanym do zarejestrowanego auta. Kod dostępny jest na koncie klienta w zakładce „Moje samochody”. 

 

Do dnia przejęcia danej stacji przez sieć MOYA zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian. Karty eMILA będą aktywne do dnia poprzedzającego przejęcie poszczególnych stacji eMILA. Aby nadal otrzymywać rabaty i faktury VAT wejdź na www.moyaexpress.pl

3. Do czego służy kod identyfikacyjny i jak go uzyskać?

Kod identyfikacyjny służy do identyfikacji samochodu i umożliwia zarejestrowanie tankowań pojazdu w historii tankowań oraz otrzymywanie faktur VAT. Jest on wydawany klientom, którzy zarejestrowali się na stronie www.emila.com.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, kod jest dostępny na koncie klienta w zakładce „Moje samochody”.

4. Jak otrzymać duplikat faktury?

Duplikat faktury wystawiany jest na życzenie klienta. Można go zamówić poprzez kontakt z infolinią eMila pod numerem tel. 22 754 99 99.

5. Jak uzyskać zwrot pieniędzy z tankowania (reszta, nieudane tankowanie itp.)?

Prosimy o kontakt z infolinią stacji eMILA i pozostawienie swoich danych - pracownik firmy BM REFLEX skontaktuje się z Państwem nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego celem weryfikacji danych. Należna kwota zostanie niezwłocznie zwrócona przelewem na konto klienta.

6. Jak zatankować do pełna?

Najwygodniej jest użyć karty płatniczej. Należy zadeklarować kwotę, która powinna wystarczyć na zatankowanie pełnego zbiornika paliwa. Ewentualna kwota nadwyżki (różnica między kwotą zadeklarowaną i faktyczną kwotą tankowania) zostanie odblokowana na koncie klienta zgodnie z procedurami właściwymi dla danego banku.

7. Jaka kwota zostanie pobrana z konta w przypadku, gdy kwota transakcji jest niższa od zadeklarowanej kwoty? / Dlaczego pobierane z konta są dwie kwoty- deklarowana i tankowania?

Przy transakcjach z użyciem karty płatniczej na stacjach eMILA, na koncie klienta blokowana jest kwota zadeklarowana wstępnie przez klienta na poczet płatności za paliwo. W przypadku gdy kwota tankowania jest niższa niż kwota zadeklarowana, konto klienta obciążane jest wyłącznie kwotą za zatankowane paliwo, a kwota nadpłaty odblokowywana jest przez bank zgodnie z procedurami banku. Rozliczenie transakcji powinno nastąpić w ciągu kilku dni od daty dokonania transakcji. Wszystkie niezgodności rozliczenia transakcji powinny być niezwłocznie zgłoszone w banku.